عنوان
دسته ها
خدمات طراحی معماری داخلی
طراحی داخلی
برحسب : ۱۲۳

7 تومان

نصب سقف کاذب
طراحی داخلی
برحسب : متری

100,000 تومان

تخریب، بازسازی و تعمیرات
طراحی داخلی
برحسب : متری

500,000 تومان

تجهیز و راه اندازی
دکوراسیون داخلی و تزئینات
برحسب : متر مربع

1,500,000 تومان

بازرسی
طراحی داخلی
برحسب : پروژه

700,000 تومان

نظارت و اجرای پروژه های لوکس
مصالح ساختمانی
برحسب : متر مربع

2,000,000 تومان

کارشناس ساخت و ساز
دکوراسیون داخلی و تزئینات
برحسب : متر مربع

5,000,000 تومان

خدمات بنایی ساختمان
دکوراسیون داخلی و تزئینات
برحسب : متر مربع

7,000,000 تومان

پیش نصب
دکوراسیون داخلی و تزئینات
برحسب : پروژه ای

12,000,000 تومان

نصب و راه اندازی
دکوراسیون داخلی و تزئینات
برحسب : پروژه ای

14,000,000 تومان

خانه
دسته بندی
کمیته ها
تماس با ما
پروفایل