وبلاگ

منتخبين شوراي ششم مشهد و مسئوليت مهم انتخاب شهردار

 (با نگاهي به چند مقاله دانشگاهي)   در سال های اخیر نحوه انتخاب شهردار به روش انتخاب مستقیم در بعضي از كشورهاي جهان رواج یافته است و محققان بسیاری به بررسی تأثیر مثبت انتخاب مستقیم شهردار توسط شهروندان پرداخته اند.   هميشه وضعيت شهر نشان دهنده وضعيت عملكرد شهردار آن است...

بیشتر بخوانید...
بخشی از گفت و گوی ویژه عباس آخوندی با فصلنامه خبری فراساخت (زمستان 99)

بخشی از گفت و گوی ویژه عباس آخوندی با فصلنامه خبری فراساخت (زمستان 99)تهيه و تنظيم: كارگروه سازندگان مشهداما متاسفانه همه این اهداف قانونی کنار رفت و در عمل سازمانی روی کار آمد که حق انتخاب را از شهروند گرفت و به او گفت که حق انتخاب مهندس حق انتخاب کیفیت نظارت و حق انتخاب کیفیت اجرا را ندارد و...

بیشتر بخوانید...
پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت

در صورتی که بعد از قرارداد مشارکت در ساخت پیش فروش صورت گیرد، مانع از این نمی شود که یکی از طرفین قرارداد مشارکت نتواند این قرارداد را با خیارات قانونی و یا قراردادی فسخ نماید.ماده ۴۵۴: هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر...

بیشتر بخوانید...