همایش چهارم : هزینه ساخت پروژه های ساختمانی

همایش چهارم : هزینه ساخت پروژه های ساختمانی


بخش اول : نکات کاربردی و نگاه اقتصادی در اجرای بتن

مدرس : مهندس جواد مروتی 


بخش دوم : برآورد بروز هزینه ی اجرای ساختمان بتنی 

مدرس : مهندس احسان حافظ نظامیجزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری ظرفیت هزینه ثبت نام
1399/06/10 23:45 120 250,000 ریال
تاریخ دوره 1399/06/10
ساعت برگزاری 23:45
ظرفیت 120
هزینه ثبت نام 250,000 ریالفرم ثبت نام