همایش پنجم : الزامات اجرایی نما

همایش پنجم : الزامات اجرایی نما

میانقاب ها، وال پست ها، اتصالات و مصالح نما


بهینه سازی فنی و اقتصادی سازه ها با مصالح نوین 

جزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری ظرفیت هزینه ثبت نام
1399/06/10 23:48 120 2,500,000 ریال
تاریخ دوره 1399/06/10
ساعت برگزاری 23:48
ظرفیت 120
هزینه ثبت نام 2,500,000 ریال


فرم ثبت نام