همایش حقوق (هفته اول)

سلسله همایش های حقوق در صنعت ساختمان (هفته اول)

 

 

بخش اول : اصول حاکم بر قراردادهای عمومی

 حامد قربانزاده (دکترای مهندسی   مدیریت ساخت )

رياست دانشكده مهندسي عمران دانشگاه بين المللي نورث وست

 

بخش دوم : آشنایی  با تشکیلات قضایی و صلاحیت آنها و نظام ادله اثبات دعاوی

محمد بخشی محبی (دارنده گواهینامه تخصصی از قوه قضاییه (معادل دکتری)  و دانشجوی دکترای جزا و جرم شناسی)

معاون سابق دادستان مشهد و مستشار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی

جزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری ظرفیت هزینه ثبت نام
1399/06/10 23:57 120 250,000 ریال
تاریخ دوره 1399/06/10
ساعت برگزاری 23:57
ظرفیت 120
هزینه ثبت نام 250,000 ریال

فرم ثبت نام