همایش حقوق (هفته دوم)

سلسله همایش های حقوق در صنعت ساختمان (هفته دوم)

بخش اول : نکات حقوقی در قراردادهای پیش فروش و مشارکت در ساخت 

حامد قربانزاده (دکترای مهندسی   مدیریت ساخت ) رياست دانشكده مهندسي عمران دانشگاه بين المللي نورث وست

بخش دوم : مسوولیت مدنی،کیفری و انتظامی در پروژه های ساختمانی

سید مسعود امیدی (دکترای حقوق کیفری)    مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

جزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری ظرفیت هزینه ثبت نام
1399/06/10 23:59 120 250,000 ریال
تاریخ دوره 1399/06/10
ساعت برگزاری 23:59
ظرفیت 120
هزینه ثبت نام 250,000 ریال

فرم ثبت نام