همایش حقوق (هفته سوم)

سلسله همایش های حقوق در صنعت ساختمان (هفته سوم)

 

بخش اول : حقوق داوری در قراردادها

هادی جعفری  (دارنده گواهینامه تخصصی ،عالی قضایی از قوه قضاییه (معادل دکتری) ) قاضی بازنشسته و رياست اسبق دادگاههای تجدیدنظر استان، وکیل پایه یک دادگستری  ،مدرس دانشگاه 

 

بخش دوم : حقوق کار و ایمنی در پروژه های ساختمانی

  علیرضا مظهری  (دکترای مدیریت دولتی)   مدیر کل اداره  کار و امور اجتماعی استانهای تهران و خراسان بزرگ و خراسان رضوی و قزوین و سمنان

جزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری ظرفیت هزینه ثبت نام
1399/06/11 00:03 120 250,000 ریال
تاریخ دوره 1399/06/11
ساعت برگزاری 00:03
ظرفیت 120
هزینه ثبت نام 250,000 ریال

فرم ثبت نام