برندینگ ساختمانی 1

همایش برندینگ ساختمانی 1 

سلسله کارگاه های آموزشی مدیریت اجرایی برندینگ در پروژه های ساختمانی 

سخنران ویژه : جناب اقای مهندس شهرام حدادی

جزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری ظرفیت هزینه ثبت نام
1399/06/11 00:08 120 250,000 ریال
تاریخ دوره 1399/06/11
ساعت برگزاری 00:08
ظرفیت 120
هزینه ثبت نام 250,000 ریال

فرم ثبت نام