برندینگ ساختمانی 2

همایش برندینگ ساختمانی 2 

سلسله کارگاه های آموزشی مدیریت اجرایی برندینگ در پروژه های ساختمانی 

سخنران ویژه : جناب اقای مهندس افشین خسرویان

جزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری ظرفیت هزینه ثبت نام
1399/06/11 00:14 120 250,000 ریال
تاریخ دوره 1399/06/11
ساعت برگزاری 00:14
ظرفیت 120
هزینه ثبت نام 250,000 ریال

فرم ثبت نام