همایش ها

همایش حقوق (هفته دوم)

سلسله همایش های حقوق در صنعت ساختمان (هفته دوم) بخش اول : نکات حقوقی در قراردادهای پیش فروش و مشارکت در ساخت  حامد قربانزاده (دکترای مهندسی   مدیریت ساخت ) رياست دانشكده مهندسي عمران دانشگاه بين المللي نورث وست بخش دوم : مسوولیت مدنی،کیفری و انتظامی در پروژه های ساختمانی س...

» ادامه مطلب

همایش حقوق (هفته اول)

سلسله همایش های حقوق در صنعت ساختمان (هفته اول)     بخش اول : اصول حاکم بر قراردادهای عمومی  حامد قربانزاده (دکترای مهندسی   مدیریت ساخت ) رياست دانشكده مهندسي عمران دانشگاه بين المللي نورث وست   بخش دوم : آشنایی  با تشکیلات قضایی و صلاحیت آنها...

» ادامه مطلب

همایش ششم : بررسی 5 طرح تفصیلی مشهد

بخش اول : نگاهی بر تاسیسات الکترونیکی ساختمان و ویرایش جدید مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمانبخش دوم : بررسی 5 طرح تفصیلی شهر مشهدو تاثیر ضوابط شهرسازی در مدیریت اقتصادی پروژه های ساختمانی

» ادامه مطلب