همایش ها

همایش پنجم : الزامات اجرایی نما

همایش پنجم : الزامات اجرایی نمامیانقاب ها، وال پست ها، اتصالات و مصالح نمابهینه سازی فنی و اقتصادی سازه ها با مصالح نوین 

» ادامه مطلب

همایش چهارم : هزینه ساخت پروژه های ساختمانی

همایش چهارم : هزینه ساخت پروژه های ساختمانیبخش اول : نکات کاربردی و نگاه اقتصادی در اجرای بتن مدرس : مهندس جواد مروتی بخش دوم : برآورد بروز هزینه ی اجرای ساختمان بتنی مدرس : مهندس احسان حافظ نظامی

» ادامه مطلب

میهمانی بهار

دیدار بهاری و تبریک نوروزی 

» ادامه مطلب