داوری در قرارداد، واگذاری حل اختلاف نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران منتخب طرفین است. البته می‌توان این تعیین داور را به ثالث هم سپرد. به طور کلی، داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگاه توسط داور منتخب است.

در دهه‌های اخیر بحث داوری و تعیین داور در قراردادهای تنظیمی میان طرفین بسیار مرسوم گردیده است و افراد با تعیین داور در قراردادها، ملزم می‌گردند تا در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد، پیش از هر اقدام قانونی به داوری که در قرارداد نام برده شده است، مراجعه نموده و داور با انجام تمهیدات لازم سعی در حل اختلاف طرفین می‌کند.

داور، می‌تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته شود. مواد «۴۵۴ الی ۵٠١» قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل راجع به داوری و دعاوی قابل ارجاع به داور پرداخته است.

در قراردادهای ساختمانی و عمراني داور بايد به امور فني در ساخت و اجرای يك پروژه و نكات حقوقی امور قراردادهای مرتبط با آن، آگاهی‌های لازم را بداند. کمیته حقوقی و داوری مشهد به ریاست مهندس علیرضا قرایی در كليه قراردادهای داوری با تکیه بر دانش و براساس انصاف و عدالت بین طرفین قرارداد، قضاوت و تصمیم‌گیری می‌کند

علیرضا قرایی

رئیس کمیته

مهندس علیرضا قرایی  ( کارشناس ارشد مدیریت ساخت- دانشپذیر دکترای مدیریت پروژه )

اطلاعات تماس

در خصوص اهمیت بالای حل و فصل اختلاف نظر در قراردادها، کمیته حقوقی و داوری با در نظر داشتن اهدافی شامل تسریع و رفع اختلافات قانونی، ایجاد پیشنهادات در خصوص قوانین مرتبط با حقوق و داوری، ارتقاء تفاهم و همکاری بین اعضا و ارائه راهکارهای مؤثر را برای حل اختلافات حقوقی دارد.

در برخی موارد سیاست‌های این کمیته شامل توسعه و ارتقاء سیستم‌ها و فرآیندهای مربوط به داوری و حقوقی، ارائه آموزش‌های تخصصی در زمینه‌های مرتبط و ترویج معیارهای بین‌المللی در حقوق و داوری است.

خانه
دسته بندی
کمیته ها
تماس با ما
پروفایل