کمیته‌ی امور کارشناسی با ریاست مهندس جواد محمد زاده، به عنوان یکی از مراجع تخصصی در زمینه‌ی ارزیابی و تحلیل فنی، مسئولیت دارد تا با استفاده از دانش و تجربه‌ی کارشناسان مجرب، به بررسی و تحلیل دقیق مسائل فنی و تخصصی بپردازد. این کمیته با هدف ارتقاء استانداردهای حرفه‌ای در انجام امور کارشناسی، برای توسعه‌ی رویکردهای نوین و مبتنی بر متدولوژی‌های پیشرفته تلاش می‌کند. 

کمیته‌ی امور کارشناسی در جهت تضمین صحت و اعتبار اطلاعات و ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای معتبر به سازمان‌ها و نهادها، نقشی کلیدی ایفا می‌کند و به عنوان یکی از پایه‌های اساسی در تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد و داده‌های موثق، فعالیت می‌نماید.

 

 

مهندس جواد محمدزاده

ریاست کمیته

..

اطلاعات تماس

این کمیته با هدف اصلی ارتقاء کیفیت و اعتبار ارزیابی‌های فنی و تخصصی، سیاست‌های خود را بر اساس اصول دقت، بی‌طرفی و استانداردهای حرفه‌ای متمرکز کرده است. کمیته‌ی امور کارشناسی، متعهد به انجام تحلیل‌های عمیق و کارشناسی شده است تا تصمیم‌گیری‌های دقیق و موثق را در سازمان‌ها و نهادها تسهیل کند. همچنین، کمیته‌ی مذکور به دنبال تقویت ظرفیت‌های خود از طریق برنامه‌های آموزشی مستمر و به ‌روز رسانی مهارت‌های اعضای خود است. سیاست‌های کلی این کمیته در راستای تضمین کیفیت و شفافیت در ارائه‌ی خدمات کارشناسی و افزایش سطح اعتماد و رضایتمندی مشتریان و ذینفعان قرارگرفته است.

خانه
دسته بندی
کمیته ها
تماس با ما
پروفایل