مدیریت بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های ساختمانی

کمیته‍ ی مدیریت بهره ‌برداری و نگهداری، با مسئولیت اصلی حفظ و بالابردن کیفیت زیرساخت‌ها و تأسیسات، نقش محوری در تضمین بهره‌وری برنامه‌های عملیاتی سازمان‌ها دارد. این کمیته با تعیین رویه‌های دقیق برای نگهداری و تعمیرات و همچنین برنامه ‌ریزی دوره‌ای برای بازرسی‌ها، به دنبال بهینه‌ سازی هزینه‌ها و افزایش طول عمر دارایی‌های سازمانی است. 
کمیته‌ی مدیریت بهره‌ برداری و نگهداری با ریاست مهندس بهزاد صبور جنتی با تأکید بر استفاده از رویکردهای نوین، به دنبال تحقق اهداف در عرصه‌ی نگهداری و بهره ‌برداری است. این کمیته با ارائه‌ی گزارش‌های دوره‌ای و تحلیل‌های دقیق، به شرکت‌ها و سازمان‌ها در شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود کمک می‌کند و در جهت ارتقاء استانداردهایعملیاتی و نگهداری فعالیت می‌نماید.

کمیته‌ی مدیریت بهره‌ برداری و نگهداری، با هدف اصلی تضمین کارایی و امنیت تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی، سیاست‌های خود را بر پایه‌ی اصول توسعه‌ی پایدار و مدیریت جامع منابع می‌بندد. این کمیته متعهد به افزایش بهره ‌وری در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف منابع است؛ ضمن آن که به کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت خدمات، توجه ویژه‌ای دارد. 
اهداف کلی شامل بهینه‌ سازی فرآیندهای بهره‌ برداری، تقویت نظام‌های نظارتی و ارزیابی و توسعه‌ی رویکردهای نوین در مدیریت تأسیسات و سیاست‌های کلی کمیته، شامل توجه به اصول ایمنی و بهداشت کار، کاهش خطرات احتمالی و افزایش رضایتمندی کاربران نهایی هستند.

خانه
دسته بندی
کمیته ها
تماس با ما
پروفایل