کمیته سنگ و آجر یک اقدام بسیار مهم در حوزه ساخت و ساز است. این کمیته به ریاست جناب آقا مهندس حسین مقدم {عضو هیئت مدیره شرکت seven spring  و مدیرعامل شرکت الحجر الربیع در کشورعمان و همچنین مدیریت بازرگانی شرکت بهاراستون و عضو کمیسیون بازرگانی وادرات و صادرات استان} تشکیل شده است که نشان از تجربه بالا و تخصص در این کارگروه است که دیدگاه و مشاوره این کمیته در زمینه سنگ و آجر، تمامی اعضای صنعت و ساختمان بهره برده و سطح استاندار برای ساختمان‌‌سازی افزایش یابد.

مهندس حسین مقدم

ریاست کمیته

مدیریت بازرگانی بهاراستون - عضو کمیسیون بازرگانی واردات و صادرات استان- عضو هیئت مدیره شرکت seven spring در عمان - مدیرعامل شرکت الحجر الربیع در کشور عمان

 

اطلاعات تماس

مهندس متین حسینی

دبیر کمیته

كارشناس ارشد مهندسي عمران- دكتري مديريت صنعتی- رئيس هيئت مديره شركت آگور بنا پارت- طراحي و اجرا تخصصي ساختمان و تامين متريال- نمايندگی شرق كشور آجر نسوز آذرخش

اطلاعات تماس

مشاوره و تامین در خصوص انتخاب و خرید سنگ‌های ساختمانی 

ارتقاء سطح کیفی ساختمان‌ها

 ارزیابی محصولات به پیشرفت صنایع این حوزه و در نهایت بهبود کیفیت و ایمنی عمومی

خانه
دسته بندی
کمیته ها
تماس با ما
پروفایل