کمیته‌ی پیمانکاران با ریاست مهندس ریحانه روشنی، یکی از کمیته‌های محوری کارگروه سازندگان در مشهد است که با هدف بهبود عملکرد پیمانکاران در پروژه‌های مختلف عمرانی و ساختمانی فعالیت می‌کند. این کمیته با همکاری و هماهنگی اعضای خود به دنبال ایجاد بستری مناسب برای افزایش کیفیت و کارایی پروژه‌های پیمانکاری است. با بهره ‌گیری از تخصص سرکار خانم روشنی و دیگر اعضای این کمیته، می‌توان با اطمینان اذعان داشت که این کمیته در جهت بهبود استاندارد‌ها و توسعه‌ی صنعت ساخت و ساز نقش بسزایی را ایفا می‌کند

مهندس ریحانه روشنی

ریاست کمیته

--

اطلاعات تماس

کمیته‌ی پیمانکاران با تاکید بر اهمیت کیفیت و کارایی در پروژه‌های عمرانی، سیاست‌ها و اهدافی را برای دستیابی به بهبود عملکرد پیمانکاران تعیین کرده است. این سیاست‌ها شامل ارزیابی و رتبه‌ بندی پیمانکاران، ارائه‌ی آموزش‌های تخصصی و به‌ روز، توسعه و پیاده ‌سازی استانداردهای بالای کاری و افزایش همکاری و هماهنگی میان پیمانکاران و دیگر نهادهای مرتبط است. اهداف این کمیته شامل افزایش بهره ‌وری، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت ساخت و ساز و ایجاد فضایی رقابتی و سالم برای پیمانکاران می‌شوند.

خانه
دسته بندی
کمیته ها
تماس با ما
پروفایل