کمیته‌ی استراتژیک، به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های سازمانی، وظیفه‌ی تدوین و پیاده‌سازی راهبردهای کلان سازمانی را بر عهده دارد. این کمیته با ریاست جناب آقای سامان اسدیان همت بر شناسایی دقیق فرصت‌ها و چالش‌ها دارد و با استفاده از دانش تخصصی اعضا، استراتژی‌هایی را طراحی می‌کند که به سازمان در دستیابی به اهداف بلند مدت کمک می‌کنند. کمیته‌ی استراتژیک، با تأکید بر نوآوری و خلاقیت، به دنبال تقویت مزیت‌های رقابتی و افزایش توانمندی‌های سازمان در عرصه‌های گوناگون با ریاست جناب آقای مهندس سامان اسدیان قدم برداشته و در این راستا، به توسعه‌ی سیاست‌هایی می‌پردازد که منجر به بهبود مستمر و تحول سازمانی شوند.

سامان اسدیان

ریاست کمیته

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی - نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی ، مهندسی ، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی 

اطلاعات تماس
اهداف و سیاست های کلی

این کمیته با هدف اصلی تدوین و اجرای استراتژی‌های کلان سازمانی،سیاست‌های خود را بر اساس اصول نوآوری، تعالی سازمانی و پاسخگویی به نیازهای متغیر محیطی متمرکز کرده است. این کمیته متعهد به شناسایی فرصت‌های رشد و توسعه در عرصه‌های مختلف است و به دنبال ایجاد برنامه‌هایی است که به بهبود عملکرد و افزایش کارایی سازمان منجر شود. کمیته‌ی استراتژیک به تقویت توانمندی‌های داخلی و بین‌المللی سازمان از طریق همکاری‌های استراتژیک و تبادل دانش و تجربه می‌پردازد. سیاست‌های کلی این کمیته در راستای تحقق اهداف بلندمدت و تضمین پایداری و موفقیت در آینده می‌باشد.

خانه
دسته بندی
کمیته ها
تماس با ما
پروفایل