این کمیته در رابطه با مدیریت بحران‌ها، افزایش سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) فعالیت می‌کند. کمیته‌ی HSE و مدیریت بحران با برنامه ‌ریزی‌های دقیق و انجام بررسی‌های جامع به ارائه‌ی راهکارهای برای مدیریت بحران و چالش‌ها می‌پردازد.
این کمیته به ریاست دکتر کیوان بینا تشکیل شده و در راستای انجام اقدام های مدیریتی در بحران‌ها فعالیت می‌کند.
 

دکتر کیوان بینا

ریاست کمیته

..

اطلاعات تماس

مهندس محسن رحمانی

دبیر کمیته

..

اطلاعات تماس

سیاست‌ها و اهداف کلی کمیته HSE و مدیریت بحران بر اساس رویکردهای پیشگیرانه و واکنشی در مواجهه با حوادث و بحران‌ها تدوین شده است. با توجه به اهمیت مدیریت بحران، این کمیته برای پاسخ‌گویی سریع در مواقع بحرانی تلاش می‌کند تا از بروز انواع خسارات جلوگیری کند.

خانه
دسته بندی
کمیته ها
تماس با ما
پروفایل