این کمیته در جهت بررسی و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی فرآیندهای اداری و پشتیبانی تشکیل گردیده است و تلاش می‌کند تا با استفاده از تجربیات و دانش تخصصی اعضای خود، محیط کاری بهتری را برای کارکنان فراهم نماید.
کمیته‌ی پشتیبانی امور اداری با ریاست مهندس مژگان بلوچ قرایی، برای بهبود سطح خدمات پشتیبانی امور اداری فعالیت می‌کند.

 

مهندس مژگان بلوچ قرائی

ریاست کمیته

..

اطلاعات تماس

کمیته پشتیبانی امور اداری، سیاست‌های خود را بر مبنای بهبود مستمر کیفیت خدمات اداری و افزایش کارایی در پروسه‌های اداری تنظیم کرده است. از اهداف اصلی این کمیته می‌توان به پیاده‌سازی سیستم‌های نوین مدیریت اداری، تلاش برای افزایش سطح رضایتمندی کارکنان و مراجعین، کاهش هزینه‌های اداری و تقویت فرهنگ فعالیت سازمانی اشاره کرد.

خانه
دسته بندی
کمیته ها
تماس با ما
پروفایل