مهندس علیرضا میرشهام

ریاست کمیته

بنده کارشناس عمران  و عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان با گرایش ساختمان سازی 
از سال 85مشغول به ساخت و اجرا  در کاربری مسکونی .تجاری و گردشگری می‌باشم

اطلاعات تماس

مهندس مصطفی لاجوردی

دبیر کمیته

--

اطلاعات تماس
خانه
دسته بندی
کمیته ها
تماس با ما
پروفایل