کمیته‌ی طراحی محاسبات، با مأموریت اصلی بهبود فرآیندهایمحاسباتی، به عنوان یک نهاد تخصصی در زمینه تحلیل داده‌ها و مدل‌سازی عددی شناخته می‌شود. این کمیته به ریاست مهندس مصطفی پاکدامن شهری و با استفاده از رویکردهای نوین و تکنولوژی‌هایپیشرفته، به دنبال ایجاد بهبود در دقت و سرعت محاسبات است. کمیته‌یطراحی محاسبات، همچنین متعهد به ارائه راهکارهای مبتنی بر داده و تقویت توان تحلیلی شرکت‌ها در جهت پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌هایاستراتژیک است. 

مهندس مصطفی پاکدامن شهری

ریاست کمیته

کارشناسی ارشد سازه، دارای پایه ۱ نظارت و اجرا و پایه ۲ محاسبات- مدیر گروه عمران موسیه آموزش عالی کیمیا -مدرس دوره‌های ورود به حرفه مهندسی عمران طراح انواع سازه‌های فولادی بتنی و صنعتی و سازه‌های خاص

اطلاعات تماس

دکتر محمدامیر محرری

دبیر کمیته

دکتری مهندسی انرژی- مدرس سازمان نظام مهندسی- مدیر گروه دانشگاه- رییس هییت مدیره مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا- عضو هییت مدیره انجمن مهندسان مکانیک خراسان رضوی- عضو هییت مدیره آبادگران گلستان

اطلاعات تماس

کمیته‌ی طراحی محاسبات، با هدف اصلی ارتقای دقت و کارایی در فرآیندهای محاسباتی و تحلیلی شرکت‌ها، سیاست‌های خود را بر اساس اصول استاندارد سازی، بهینه‌ سازی و نوآوری در محاسبات تنظیم می‌کند. این کمیته به دنبال توسعه و پیاده‌سازی روش‌های محاسبات یپیشرفته و افزایش توان تحلیلی سازمان‌ها است. اهداف کلی شامل ارتقاء کیفیت داده‌ها، تسریع در فرآیندهای گزارش‌ دهی مالی و تحلیلی، و افزایش شفافیت و دقت در اطلاعات محاسباتی هستند. کمیته‌ی محاسبات متعهد به رعایت اصول حرفه‌ای در تمامی فعالیت‌هایخود بوده و به دنبال تقویت نظام راهبری و مدیریت ریسک در حوزه‌ی محاسبات است.

خانه
دسته بندی
کمیته ها
تماس با ما
پروفایل