دوره مدیریت عالی DBA

1) مدیریت مالی پروژه ها

2) مدیریت استراتژیک پروژه ها 

3) مديريت دعاوي 

4) مدیریت پروژه های عمرانی 

5) مدیریت در فناوری های نوین ساختمانی 

6) حقوق ثبت اسناد و املاک 

7) مهندسی ارزش 

8) اصول و فنون مذاکره

9) اصول و مقررات پیمان

10) بازدید از پروژه های عمرانی 

11) پایان نامه 


اساتید دوره:

جزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری مدارک دوره هزینه ثبت نام
1398/06/10 22:40 70,000,000 ریال
تاریخ دوره 1398/06/10
ساعت برگزاری 22:40
مدارک دوره
هزینه ثبت نام 70,000,000 ریال

اعضای محترم کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد از تخفیف 10% در ثبت نام  برخوردار می باشند.

فرم ثبت نام