کارشناسی و ارزیابی املاک

1) آشنایی با طرح تفصیلی شهر مشهد و ضوابط حاکم بر آن 
2) مصوبات شورا در جهت ضوابط شهرسازی 
3) آموزش ایساپ
4) بازدید از پروژ ها 
5) بررسی و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد 
6) پایان نامه

اساتید دوره:

جزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری مدارک دوره هزینه ثبت نام
1398/07/07 16:53 186,000,000 ریال
تاریخ دوره 1398/07/07
ساعت برگزاری 16:53
مدارک دوره
هزینه ثبت نام 186,000,000 ریال

اعضای محترم کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد از تخفیف 10% در ثبت نام  برخوردار می باشند.

فرم ثبت نام