1) آشنایی با طرح تفصیلی شهر مشهد و ضوابط حاکم بر آن 
2) مصوبات شورا در جهت ضوابط شهرسازی 
3) آموزش ایساپ
4) بازدید از پروژ ها 
5) بررسی و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد 
6) پایان نامه

جزئیات و ثبت نام

تاریخ دوره ساعت برگزاری مدارک دوره هزینه ثبت نام
1398/07/07 16:53 186,000,000 ریال

اعضای محترم کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد از تخفیف 10% در ثبت نام  برخوردار می باشند.

فرم ثبت نام

خانه
دسته بندی
کمیته ها
تماس با ما
پروفایل