کمیته‌ امور قراردادها و سرمایه گذاری

امروزه کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد دارای بالاترین سطح ارتباطی در شهر، استان و حتی کشور میباشد و توانسته است اعتماد بسیاری از مالکین و سرمایه گذاران را در پروژه های اجرایی جلب نماید و افزایش چشمگیر حجم پیشنهادات و انتظارات از این کارگروه، نشان از این موضوع دارد.

کمیته امور قراردادها و سرمایه گذاری، در راستای پاسخگویی بیشتر به اکثر این پیشنهادات و تداوم پیشرو بودن در این صنعت در تیرماه 1398 به مدیریت جناب آقای "مهندس علیرضا قرائی" تشکیل شده است و نیت دارد حضور موثر خود را در بازار اشتغال و کارآفرینی شهر مقدس مشهد و استان خراسان رضوی افزايش دهد و سبب اطمينان اعضا براي سرمايه گذاري و سودآوری بيشتر گردد.

اهداف و سیاست های کلی

كميته سرمايه گذاري كارگروه جمعيت سازندگان مناطق مشهد، با هدف جذب و تجميع سرمايه هاي خرد و كلان اعضا تشكيل شده است.

اغلب شاهد هستيم نقدينگي هاي سرگردان اعضا جذب بازارهاي كاذب، سكه، طلا،  ارزهاي حقيقي و مجازي و خودرو ميشود كه هيچگونه كارآفريني و توليد و ارزش افزوده مولد و سالم نداشته و براي اقتصاد شهرمان بسيار مضرر ميباشد.

وظيفه اين كميته ميباشد كه با هماهنگي كامل با ساير كميته ها و در جهت تعريف و يا پذيرش پروژه هاي سرمايه گذاري (ترجيحا ساختماني) با طرح توجيهي مناسب بمنظور افزايش كارآفريني و اشتغال در شهر مشهد و ايجاد بستر سرمايه گذاري امن براي اعضا، اقدام نمايد.

همچنين اين كميته وظيفه دارد ضمن ايجاد وحدت رويه، با رعايت كليه نكات حقوقي تخصصي، حذف و كاهش اشتباهات رايج در امور قراردادي اعضا، جايگاه ويژه سرمايه گذاران و سازندگان را در قراردادها احيا و از حقوق طرف مقابل قراردادها صيانت، نمايد.

اصلاح تخصصی قراردادها سبب خواهد شد تا از رواج باج خواهی افراد متفرقه پیشگیری شود و امنیت بیشتری را برای طرفین قرارداد فراهم آورد.

نکته قابل توجه:

کلیه فعایت های کمیته های کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد به یکدیگر وابسته و در یک راستا میباشد و این خود بر افزایش اعتماد و اطمینان طرفین و ارتقای سطح کیفی اجرایی و تخصصی هریک می افزاید. 

همچنین نکات حقوقی قراردادهای منعقد شده در این کمیته توسط كميته حقوقي و مشاوران عالي رتبه قضايي اين كميته بررسي و تنظيم خواهد شد.پیغام مستقیم به کمیته