کمیته‌ شهرسازی

همواره به دلیل گستردگی موضوعات شهرسازی و مالی در شهرداری، کمتر کسی در شهرداری را می توانید نام ببرید که در هر دو موضوع شهرسازی و مالی مسلط است، اینجاست که نقش دفاتر پیشخوان شهرسازی در تسلط به هر دو موضوع اهمیت می یابد.

با توجه به تجربه کار و فعالیت اعضای محترم این کمیته تخصصی در امور مرتبط با شهرسازی و تخصص های تحصیلی مرتبط، آمادگی این کمیته را برای انجام محاسبه و برآورد عوارض ساختمانی ملک شما در مشهد را اعلام می کنیم.اهداف و سیاست های کلی

برای پرونده شهرداری خود به کدام دفتر مراجعه می کنید؟
نقش دفاتر شهرسازی در سرعت اتمام پرونده، دقت بالا و کاهش هزینه ها چگونه است؟
با توجه به سوالات مکرر شما همشریان عزیز در خصوص انتخاب دفاتر پیشخوان خدمات شهرسازی شهرداری مشهد،در این کمیته به رفع موانع سازندگان محترم در این حوزه خواهیم پرداخت.


با ما در ارتباط باشید.پیغام مستقیم به کمیته