کمیته‌ تهیه و تامین مصالح ساختمانی

به طور کلی رشد قیمت تمام شده در صنعت ساختمان تحت تاثیر سه عامل اصلی زمین ، مصالح و دستمزد است.

زمین قابل ساخت در این کره خاکی متراژ محدودی دارد و همین محدودیت باعث شده در طول تاریخ بهای آن روند صعودی داشته باشد.

مصالح ساختمانی نیز عمدتا ازمعادن و منابع طبیعی تامین می گردد و علاوه بر محدودیت مقدار در سطح جهان ،همچنین وجود هزینه های رو به افزایش استخراج مواد اولیه ، حمل مواد اولیه تا کارخانه ها ، اعمال فرایند تبدیل و تولید در واحد های صنعتی، بسته بندی و حمل مجدد به محل اجرای پروژه ها باعث ایجاد هزینه های سربار و روند صعودی قیمت آن می گردد. نکته دیگر تنوع مصالح مورد نیاز از صفر تا صد ساخت یک ساختمان است.

هزینه های دستمزد و نیروی کار در یک چرخه  متاثر از قیمت مصالح و قیمت  تمام شده ساختمان دراین  صنعت است. تنوع تخصص در این خدمات بسیار زیاد است از مجریان فنداسیون و اسکلت تا بخش بنایی، گچ کار ، آجر کار ، کاشی کار، برق کار،مجری تاسیسات ، نقاش و بسیاری تخصص دیگر.

در ایران، در پنج دهه اخیر صنعت ساختمان با فراز و نشیب هایی اما همواره در رونق بوده است. در بخش دولتی مقدار عمده ایی از درآمد های صادرات نفت در حوزه راه سازی، سد سازی ،ابنیه و ساختمان هزینه شده است و در بخش خصوصی نیز با توجه به سود دهی نسبتا مناسب، سرمایه های سرگردان به سمت ساخت و ساز ساختمان های مسکونی کوچک و متوسط یا پروژه های تجاری و اداری بزرگ سوق یافته است.

اهداف و سیاست های کلی

تامین سریع ، آسان و ارزان مصالح ساختمانی با مرغوب ترین کیفیت
پیغام مستقیم به کمیته