کمیته برندینگ

كميته برندينگ كارگروه سازندگان مشهد، پس از چند سال فعاليت كارگروه در سال ٩٨ با حضور متخصصين اين حوزه تشكيل شد..

اعضای کمیته :

اهداف و سیاست های کلی

هدف از شكل گيري اين كميته، معرفي هر چه بهتر و سريع تر سلسله فعاليت هاي كارگروه به مخاطبين هدف و برقراري ارتباط دوسويه ميان آنها مي باشد.
از جهتي فعاليت هاي گسترده كارگروه كه در سال گذشته رشد قابل توجه اي هم داشته نياز به يك بازوي رسانه اي و فعال در عرصه اطلاع رساني، تبليغات ، بازاريابي و روابط عمومي داشت،.. 
اميدست با هم افزايي و بهره مندي از تجربيات همه همكاران گرانقدر برند تجاري كارگروه به اهداف والاي خود، دست پيدا نمايد..


پیغام مستقیم به کمیته